Sborník konference BOBCATSSS 2015 Soubor akademických článků a posterů z knihovnické konference. Přísně strukturovaný vědecký text má své specifické nároky, je nutné se vyvarovat všech rušivých prvků, úprava musí být čistá a nenápadná. Jedinou výraznou typografickou hru jsem si mohl dovolit na titulní straně a na úvodních stranách jednotlivých příspěvků. Všude jinde měla přednost čitelnost. Předělové strany jsou pro rychlejší orientaci při listování zvýrazněné černou.

IMG_5419

IMG_5420

IMG_5421

IMG_5422

IMG_5423