Karty 35 metod pro lepší služby Karty sloužící jako pomůcka pro design služeb. Původním záměrem bylo podpořit inovace ve službách knihoven, později se ale spektrum užití rozšířilo a v současnosti probíhají workshopy mimo jiné i ve spolupráci s magistrátem města Brna. Karty slouží k podpoření diskuse designového řešení, čili musí být dostatečně velké, aby byl text na ležící kartě čitelný i z větší vzdálenosti. Důvěru a pocit jednoduchosti vzbuzují ilustrace inspirované manuály společnosti IKEA. Aktuálně je v přípravě již třetí generace karet a existuje jeden rozšiřující balíček. Ani přes tolik iterací se mi bohužel zatím nepodařilo prosadit zaoblené rohy… (Poslední verze karet by podle mých informací zaoblené rohy konečně mít měla.)

IMG_5398

IMG_5407

IMG_5399

IMG_5402

IMG_5405